Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 25

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

 

W trakcie wykładów wykorzytujemy pomoce audiowizualne oraz testy interaktywne umożliwiające efektywne przygotowanie kursantów do nowej formuły egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wykłady prowadzimy w oparciu o System Profesjonalnego Szkolenia.

Ponadto w cenie kursu zapewniamy materiały szkoleniowe w wersji ksiązkowej oraz na płycie DVD dla każdego kursanta.Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD)

Dysponujemy 4 stanowiskami komputerowymi, w tym 3 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 4 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,